آزمایشگاه کشت سلولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه  کشت سلولی

 دارای  80 متر مربع  فضای فیزیکی  است، حاوی  وسایل  و تجهیزات علمی، آموزشی  و  پژوهشی

  گسترده  اعم  از خطوط  اینترنت ،  انکوباتور ، هود لامینار کلاس II ، سانتریفیوژ ، میکروسکوپ، شیکر ،

 اتوکلاو ، دیپ فریزر ۷۰- ، تانک ازت، ست  رنگ  آمیزی  و  غیره  می باشد .

 عکس های بالا  نمایی  از  این  آزمایشگاه  می باشند .