صفحه نخست

درباره ما

تاریخچه

چارت سازمانی

مراکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کشور

اهداف و چشم انداز مرکز

اساسنامه و برنامه راهبردی مرکز

اولویت ها و گرایش های پژوهشی مرکز

تعداد جلسات شورای پژوهشی مرکز به تفکیک سال

اعتبار در سال

ارزشیابی سالانه مرکز

ریاست مرکز

معاون مرکز

اعضای مرکز

هیات علمی مرکز طب بازساختی

کارشناسان مرکز

آموزش و پژوهش

خدمات آموزشی

جذب دانشجوی دکتری و پسا دکتری

حمایت از پایان نامه ها و طرح های محصول محور

کارگاه ها و مدارس فصلی

آیین نامه ها

درخواست همکاری

امکانات مرکز

آزمایشگاه کشت سلولی

اتاق تمیز

آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرکز

دستورالعمل‌های آزمایشگاه کشت سلول

SOP و GLP اتاق تمیز

مقالات مرکز

طرح های پژوهشی مصوب

ژورنال کلاب ها

1398

1399

فناوری و تجاری سازی

شرکت های دانش بنیان

حمایت از طرح های محصول محور و فناورانه

مشاوره و حمایت از ثبت اختراع

شتاب دهنده ها

فرم درخواست

خدمات بالینی

خدمات سلولی حوزه ی سرطان

خدمات سلولی حوزه ی پزشکی بازساختی

خدمات سلولی حوزه ی درماتولوژی و زخم

همکاری

فعالیت‌های بین‌المللی

گرنت های بین المللی

جذب دانشجوی خارجی

همکاری و طرح های مشترک

اساتید افتخاری خارجی

پایان نامه‌ها

اخبار مرکز

گالری

عکس

فیلم

تماس با ما

نقشه سایت

کارکنان

تالار گفتگو

فهرست زیرپورتالها