تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۴,۸۵۸,۰۸۶ نفر
۱۳,۸۲۹ نفر
۴,۶۶۸ نفر
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
۱۶,۰۹۷ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۲۱ ۱۵   کاربر ۱۷   صفحه
۰۴/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۱۸ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۴/۱۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۱۶ ۱۹   کاربر ۱۹   صفحه
۰۴/۱۵ ۸   کاربر ۸   صفحه
۰۴/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۱۳ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۴/۱۲ ۴   کاربر ۵   صفحه
۰۴/۱۱ ۲   کاربر ۷   صفحه
۰۴/۱۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۰۹ ۱   کاربر ۹   صفحه
۰۴/۰۸ ۲   کاربر ۳۴   صفحه
۰۴/۰۷ ۱۱   کاربر ۱۲   صفحه
۰۴/۰۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۰۴ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۴/۰۳ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۴/۰۲ ۱   کاربر ۶   صفحه
۰۴/۰۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۳/۳۱ ۳   کاربر ۵   صفحه
۰۳/۳۰ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۳/۲۹ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۳/۲۸ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۳/۲۷ ۲۵   کاربر ۲۵   صفحه
۰۳/۲۶ ۶   کاربر ۶   صفحه
۰۳/۲۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۳/۲۴ ۹   کاربر ۲۰   صفحه
۰۳/۲۳ ۵   کاربر ۱۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۸۶ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۹۹ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۶۷ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۳ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۸۰ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۳۲ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۳ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۴۰ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۷۳ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۰۴ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۳۸ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۱۸ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۵۵ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۴۲ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۳۶ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۲۹ ۳ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۶۶ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۵۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۹۶ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۴۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۵۴ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۳۸ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۰۱ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۵۲ ۱۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۸۵۴,۸۵۹ ۳۹ %
ZZZ
ZZZ
۸۰۹,۴۰۰ ۱۷ %
USA
USA
۶۶۴,۴۷۸ ۱۴ %
DEU
DEU
۴۱۵,۴۲۲ ۹ %
ROM
ROM
۳۰۳,۵۷۶ ۶ %
CHN
CHN
۱۱۹,۶۷۵ ۳ %
GBR
GBR
۹۷,۴۶۸ ۲ %
RUS
RUS
۹۶,۳۲۳ ۲ %
JPN
JPN
۸۷,۰۴۱ ۲ %
FRA
FRA
۵۶,۵۹۵ ۱ %
DNK
DNK
۳۳,۹۷۶ ۱ %
UKR
UKR
۳۲,۸۲۰ ۱ %
CAN
CAN
۳۰,۵۵۶ ۱ %
TUR
TUR
۲۷,۵۵۳ ۱ %
SEN
SEN
۱۸,۳۶۱ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۵۶۶ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۵۶۶ ۰ %
AUS
AUS
۱۱,۶۸۷ ۰ %
KOR
KOR
۹,۶۸۱ ۰ %
ITA
ITA
۹,۵۰۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۷۹۹ ۴۱ %
Firefox
Firefox
۳۱۳ ۱۶ %
Opera
Opera
۲۳۹ ۱۲ %
Other
Other
۲۰۴ ۱۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۱۱ ۶ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۰۹ ۶ %
Mozilla
Mozilla
۵۷ ۳ %
IE 7.0
IE 7.0
۵۳ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۶ ۲ %
Safari
Safari
۱۵ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۲ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۰ ۱ %
Edge
Edge
۴ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۴۹۳ ۲۶ %
Windows 10 ۳۵۸ ۱۹ %
Windows 7 ۳۴۲ ۱۸ %
Other ۳۰۲ ۱۶ %
Windows 8 ۱۳۴ ۷ %
XP ۱۱۷ ۶ %
Vista ۹۲ ۵ %
iOS ۱۴ ۱ %
Windows 2003 ۸ ۰ %
Android ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۱
{q} ۱۲
دکتر بابک ایزدی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵
{q}''A=0 ۳
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
سایت علوم پزشکی کرمانشاه ۱
Dr. Mahmood mail ۱
فرجام گودرزی بیوشیمی ۱