مرکز تحقیقات طب بازساختی 

اخبار مرکز تحقیقات طب بازساختی

مرکز تحقیقات در یک نگاه

مرکز تحقیقات طب بازساختی در سال 1393 تاسیس گردیده و به منظور تحقیق در حیطه کمک به بازساخت اعضای بدن انسان در بیماری هایی که بدن قادر به ترمیم آن نمی باشد، در سال 1395 به عنوان مرکز  اصولی از سمت وزارت بهداشت معرفی گردید. این مرکز به منظور راه اندازی سلول درمانی و درمان های جایگزین برنامه راهبردی خود را دنبال می کند. همچنین در آینده ی نزدیک با همت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مساعدت  معاونت های محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز دبیر محترم ستاد علوم و فناوری های سلول های بنیادی، مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاسیس خواهد گردید.

۵ نفر
۲۱,۱۳۳,۳۲۴ نفر
۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱
۱۶,۶۸۹ نفر
۱۸,۰۲۶ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر
تقویم
اَمرداد ۱۴۰۱
July - August 2022
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
23
0
۲
24
0
۳
25
0
۴
26
0
۵
27
0
۶
28
0
۷
29
0

۸
30
0
۹
31
0
۱۰
01
0
۱۱
02
0
۱۲
03
0
۱۳
04
0
۱۴
05
0

۱۵
06
0
۱۶
07
0
۱۷
08
0
۱۸
09
0
۱۹
10
0
۲۰
11
0
۲۱
12
0

۲۲
13
0
۲۳
14
0
۲۴
15
0
۲۵
16
0
۲۶
17
0
۲۷
18
0
۲۸
19
0

۲۹
20
0
۳۰
21
0
۳۱
22
0
۱
23
0
۲
24
0
۳
25
0
۴
26
0