معاون مرکز

رسانه جدید

دکتر امیر کیانی
 عضو هیأت علمی گروه داروشناسی و سم شناسی

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : سم شناسی

درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D

سوابق اجرایی و آموزشی

سوابق آموزشی

 

   فارغ التحصیل رشته ی کارشناسی شیمی از دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 1368

   فارغ التحصیل رشته ی کارشناسی ارشد سم شناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382

   فارغ التحصیل رشته ی دکتری سم شناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1392

   عضو هیأت علمی گروه داروشناسی و سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   پزوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مدت چهار سال

            دانشجوی برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران

             دانشجوی نمونه کشوری ( دریافت لوح تقدیر از ریاست جمهوری)

 

     ثبت اختراع

               دستگاه تصفیه آب آشامیدنی قابل حمل با فرایند اولترافیلتراسیون و مجهز به سیستم شستشوی معکوس در مقیاس خانگی 

             دستگاه آب شیرین کن مقیاس کوچک بدون نیاز به انرژی برق جهت تصفیه آب های لب شور به آب شیرین و سالم در شرایط بحران

 

سوابق اجرایی

       

1-معاونت اداری مالی دانشکده پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2-معاونت اداری مالی دانشکده داروسازی  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3-مدیر گروه سم شناسی و داروشناسی دانشکده داروسازی  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

4- رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

5- عضو و هیئت موسس مرکز تحقیقات طب باز ساختی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

6- عضو مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

7-عضو مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

8- عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

9- عضو شورایی پژوهشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

10- عضو شورایی آموزشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

11  عضو شورایی پژوهشی اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه

13- مدیر عامل شرکت دانش بنیان اکسیر دارویی دانش ( حوزه فعالیت: ساخت پماد ضد درد در درمان آرتریت روماتید)

14- رئیس هیئت مدیره شرکت فناور و دانش بنیان  پاک محیط ژیان ( حوزه فعالیت: تصفیه آب آشامیدنی در شرایط بحرانی )